Cabuna - Facebook
  Liturgijska pjesmarica
  Pjevajte Gospodinu - Cvijetnica
  ŽIDOVSKA SU DJECA
  S GRANAMA PALMINIM
  U RUCI DOŠLA U SUSRET GOSPODU
  I KLICALA U SAV GLAS:
  HOSANA U VISINI.                                    469
   
  Župne Obavijesti

  PETA NEDJELJA

   KROZ CRKVENU

  GODINU C 

  J. POLJE 9 SATI

  CABUNA 11 sati


  MOŽETE UPISATI

  SVETE MISE:

  ZA POKOJNE, 

  ZA DUŠE

  U ČISTILIŠTU,

  ZA ZDRAVLJE 

  I DRUGE

  PLEMENITE NAKANE

  Novo
  ♥♥♥ GODINA GOSPODNJA 2016 ♥♥♥